www.xtsky-bearing.com
    盛凯源轴承
产 品 搜 索
关 健 字:
查找方式:
商品分类:
产 品 分 类
圆锥滚子轴承
调心滚子轴承
圆柱滚子轴承
推力调心滚子轴承
调心球轴承
推力球轴承
  当前位置:首页 - 产品展示 现在是:
 
 ↓ 产品目录:—— 29300 锟斤拷锟斤拷锟斤拷 


型号
基本尺寸
基本载荷(kN)
极限转速
质量
mm
rpm
kg
d
D
B
rsmin
Cr
Cor
29317
85
150
39
1.5
265
820
2,300
2.94
29318
90
155
39
1.5
285
915
2,300
3.08
29320
100
170
42
1.5
345
1,160
2,100
3.94
29322
110
190
48
2
445
1,500
1,800
5.78
29324
120
210
54
2.1
535
1,770
1,600
7.92
29326
130
225
58
2.1
615
2,100
1,500
9.76
29328
140
240
60
2.1
685
2,360
1,400
11.4
29330
150
250
60
2.1
675
2,390
1,400
12
29332
160
270
67
3
820
2,860
1,300
15.9
29334
170
280
67
3
855
3,050
1,200
16.6
29336
180
300
73
3
995
3,600
1,100
21.2
29338
190
320
78
4
1,150
4,250
1,100
26
29340
200
340
85
4
1,280
4,600
980
31.9
Copyright © 2009- 邢台市盛凯源轴承有限公司 www.xtsky-bearing.com All rights reserved.