www.xtsky-bearing.com
    盛凯源轴承
产 品 搜 索
关 健 字:
查找方式:
商品分类:
产 品 分 类
圆锥滚子轴承
调心滚子轴承
圆柱滚子轴承
推力调心滚子轴承
调心球轴承
推力球轴承
  当前位置:首页 - 产品展示 现在是:
 
 ↓ 产品目录:—— 51100 锟斤拷锟斤拷锟斤拷 


型号
基本尺寸
基本载荷(kN)
极限转速
质量
mm
rpm
Kg
d
D
T
Cr
Cor
51103
17
30
9
10.8
18.2
5,300
7,500
0.024
51104
20
35
10
14.2
24.5
4,800
6,700
0.036
51105
25
42
11
15.2
30.2
4,300
6,000
0.055
51106
30
47
11
16
34.2
4,000
5,600
0.062
51107
35
52
12
18.2
41.5
3,800
5,300
0.077
51108
40
60
13
26.8
62.8
3,400
4,800
0.11
51109
45
65
14
27
66
3,200
4,500
0.14
51110
50
70
14
27.2
69.2
3,000
4,300
0.15
51111
55
78
16
33.8
89.2
2,800
4,000
0.22
51112
60
85
17
40.2
108
2,600
3,800
0.27
51113
65
90
18
40.5
112
2,400
3,600
0.31
51114
70
95
18
40.8
115
2,200
3,400
0.33
51115
75
100
19
48.2
140
2,000
3,200
0.38
51116
80
105
19
48.5
145
1,900
3,000
0.4
Copyright © 2009- 邢台市盛凯源轴承有限公司 www.xtsky-bearing.com All rights reserved.